Zimple – Pipedrive-kumppanisi

Sales Insights

Asiakasdatan hyödyntäminen - Miten saat siitä kaiken irti?

Asiakastieto auttaa yrityksiä ymmärtämään paremmin asiakkaiden tarpeita ja toiveita, mikä parantaa myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun laatua. Mutta järjestelmällisesti kerätty ja hyödynnetty asiakastieto tuo myös muita mahdollisuuksia: sen avulla parannat markkinatuntemusta, saat kestävän pohjan myynnin ja kasvun strategialle, löydät parhaat kohderyhmäsi ja testaat tuotteitasi markkinassa.

Yleisimmät haasteet myynti- ja asiakasdatan hallinnassa

Harvalla yrityksellä ei olisi haasteita myynti- ja asiakasdatan hallinnassa. Yleisimmät ongelmat ovat:

 • Vuotavat prosessit: Ei ole selkeää kuvaa siitä, miten asiakasdataa pitäisi täyttää.
 • Tietojen sirpaleisuus: Asiakasdata on hajallaan eri järjestelmissä, mikä tekee kokonaiskuvan muodostamisesta haastavaa.
 • Markkinatuntemuksen puute: Asiakasdatan perusteella tulisi muodostaa markkinatuntemusta asiakkaiden tarpeiden ja kilpailutilanteen ymmärtämiseksi.
 • Puuttuvat tiedot: Myynnin johto, johtoryhmä ja hallitus ovat pimennossa yrityksen suunnasta, kun asiakasdata ei ole ajan tasalla.
 • Huono datan laatu: CRM:ssä on usein vanhentunutta tai virheellistä dataa, mikä vaikeuttaa sen hyödyntämistä.
 • CRM:n heikko käyttöaste: Myyjät eivät välttämättä käytä CRM:ää johdonmukaisesti, mikä johtaa datan puutteellisuuteen ja järjestelmän alikäyttöön.
 • Vanhentunut CRM-järjestelmä: Pitkään päivittämättä ollut CRM-järjestelmä ei välttämättä tue yrityksen tarpeita ja voi jopa haitata toimintaa.

Nämä ovat oireita, jotka kertovat, että myynnin järjestelmien käytössä on parannettavaa. Valitettavasti ne johtavat myös siihen, ettei yritys pysty tehokkaasti muodostamaan kuvaa siitä, missä nyt ollaan ja mihin kannattaisi mennä. Päätöksenteko ei silloin perustu dataan, vaan mutuun.

 

Mitä kaikkea hyvällä asiakasdatalla voi tehdä – ja miten siihen päästään?

Opi asiantuntijoilta! Tutustu asiakasdatan hyödyntämisen saloihin katsomalla videomme, jossa Zimplen CRO Juho Koski ja pitkän linjan myynnin ammattilainen ja CRM-asiantuntija Tom Berg keskustelevat aiheesta. He jakavat arvokkaita näkemyksiä ja konkreettisia vinkkejä, miten asiakasdataa voi hyödyntää myynnin tehostamisessa ja liiketoiminnan kasvattamisessa.

Keskustelusta poimit ainakin nämä tärpit:

 • Tee pohjatyö kunnolla, jotta myynti voi onnistua. Pistä nykyinen data kuntoon, rikasta sitä ja luo strategia.
 • Poista prospektointityö myyjiltä. Satsaa hyvään yritysrekisteridataan ja vie esim. kerran vuodessa koko kohderyhmäsi valmiiksi CRM:ään.
 • Varmista, että myös markkinointi ja tuotekehitys saa hyödynnettyä CRM:n prospekti- ja asiakastietoa. Älä jätä CRM:ääsi yksinäiseksi myynnin asuttamaksi saareksi, hyödynnä sen tuomaa markkinatietoa koko yrityksessä.
 • Hyvällä myyntiprosessilla voi menestyä myös keskinkertaisella tuotteella. Kehitä jatkuvasti prosessiasi CRM:stä saatuun dataan nojaten.
 • Pidä homma yksinkertaisena. Myynnin ja CRM:n käytön ei tarvitse olla temppurata ja voodoo-taidetta. Keskity perusasioihin, mutta tee ne hyvin.

 

Kaipaatko CRM-kumppania, joka todella kuuntelee tarpeitasi?

Suositeltua sisältöä