Zimple – Your Pipedrive Partner

Hjälper dig med en smidig Pipedrive-implementering

Låt oss ge dig en flygande start med Pipedrive. En storlek passar inte alla, och därför har vi tagit fram anpassningsbara Pipedrive-implementeringspaket och specifika utbildningar för att tillgodose din organisations behov.

Zimples Pipedrive-implementeringspaket är utmärkta för organisationer som letar efter en Pipedrive-partner för att lägga ut hela Pipedrive-implementeringsprocessen på entreprenad. Pipedrives implementeringspaket kan skräddarsys för att uppfylla dina önskemål och krav.

Om ett implementeringsprojekt verkar lite överdrivet för din organisation och du föredrar stöd för att säkerställa en framgångsrik Pipedrive-implementering kan du titta i vår utbildningskatalog och välja en eller några utbildningar som hjälper dig att komma igång.

Pipedrive-implementeringspaket

If you are looking to integrate other systems with Pipedrive, our developers should be your first point of contact.

Do you need a CRM? It helps you to keep sales pipelines clear, salespeople up to date 24/7 and your customers at your fingertips.

You are a Pipedrive user already, but not sure if you get the most out of your system? Look no further.

Do you need a CRM? It helps you to keep sales pipelines clear, salespeople up to date 24/7 and your customers at your fingertips.

Maybe you've taken your first steps, but need a bit of guidance. Don't worry, we got you.

Do you need a CRM? It helps you to keep sales pipelines clear, salespeople up to date 24/7 and your customers at your fingertips.

recommended

Basic

Efficient implementation project for smaller organisations

€3500

Project duration: 2-4 weeks

Standard

Organisations that need a deeper understanding of their CRM

5900

Project duration: 3-5  weeks

Premium

For larger organisations looking for a comprehensive solution

from €7900

Project duration: 4-6 weeks

Basic

Effektivt implementeringsprojekt för mindre organisationer

42900 kr

Projektlängd: 2-4 veckor

Pris exklusive moms

Standard

Organisationer som behöver en djupare förståelse av sitt CRM-system

64900 kr

Projektlängd: 3-5 veckor

Pris exklusive moms

Premium

För större organisationer som vill ha en heltäckande lösning

från 86900 kr

Projektlängd: 4-6 veckor.

Pris exklusive moms

Why do you need Zimple?

You need a solid base to build on. We have experience of over a hundred implementation projects and know the pitfalls to avoid. Let us guide you around those pitfalls.

When you first start out, how do you know what is crucial, what is important and what is nice to have? We can help you. Tell us how you work, and we’ll tell you how to get the most out of Pipedrive.

Sure, you can browse Pipedrive help pages and watch tutorial videos for hours. But will you be certain that you haven’t missed some handy features? Or that you know how to use Pipedrive in a way that is best for your company? We train your users and admins and make sure, you know how to work with your valuable CRM.

Varför behöver du Zimple för implementering av Pipedrive?

Du behöver en solid bas att bygga vidare på. Vi har erfarenhet av över hundra Pipedrive-implementeringsprojekt och vet vilka fallgropar som bör undvikas. Låt oss guida dig runt de fallgroparna.

När du först börjar, hur vet du då vad som är avgörande, vad som är viktigt och vad som är trevligt att ha? Vi hjälper dig. Berätta för oss hur du arbetar, så berättar vi hur du får ut mesta möjliga av Pipedrive.

Visst, du kan bläddra på Pipedrives hjälpsidor och titta på instruktionsvideor i timmar. Men kan du vara säker på att du inte har missat några praktiska funktioner? Eller att du vet hur du ska använda Pipedrive på ett sätt som är bäst för ditt företag? Vi utbildar era användare och administratörer och ser till att de vet hur de ska arbeta med ert värdefulla CRM-system.

Pipedrive-implementeringsprojekt

Att implementera ett CRM-system kan vara en tuff uppgift. Vi har gjort det här nästan hundra gånger om, låt oss hjälpa dig! Så här flyter ett Pipedrive-implementeringsprojekt med Zimple:

1. Kick off

Vi fastställer projektgrupp, tidsplan, mål och projektomfattning. Zimples erfarna projektledare ser till att allt går enligt plan under hela projektet.

2. Konfiguration

Kartläggningen av din försäljningsprocess är nyckeln. Detta innebär 1 – 2 workshops. Efter installationen visar vi dig en demo för att se till att du får det du ville ha.

3. Onboarding

Låt oss börja använda ditt CRM! Vi utbildar dina medarbetare efter behov: användare, administratörer och ledning. Och naturligtvis svarar vi på alla frågor du kan tänkas ha.

4. Avslut

Pipedrive-implementeringsprojektet avslutas med ett projektavslutningsmöte. Vi går igenom all återkoppling från användarna och gör justeringar vid behov. Det hålls också alltid ett uppföljningsmöte efter cirka 4-8 veckor.

Är du villig att smutsa ner händerna och implementera Pipedrive själv?

Är du ute efter något som är lite mer flexibelt och lättare än ett implementeringsprojekt för din organisation? Kolla in våra färdiga Pipedrive-utbildningar! Du kan välja lämpliga 2-4 timmars paket från vår utbildningskatalog för att starta din Pipedrive-resa.

Behöver du hjälp med implementeringen av Pipedrive?