Zimple – Your Pipedrive Partner

Insikt och inspiration

Ladda ner din Pipedrive playbook

Ett CRM är ett effektivt och mångsidigt verktyg när det används konsekvent och på ett enhetligt sätt. Zimple kommer att ta hand om ditt implementeringsprojekt, men varje organisation måste ta reda på detaljerna om hur de använder Pipedrive i sin vardag.

Pipedrive playbook är utformad för att hjälpa dig.

Det finns inga rätt eller fel sätt att använda Pipedrive, men det är viktigt att komma överens om gemensamma arbetssätt som tillgodoser din organisations behov. Dessa bästa metoder hjälper dig att få tillförlitliga och aktuella data för rapportering. Att arbeta på ett enhetligt sätt i alla team ökar också användbarheten av systemet. Ett tydligt, rent system är trevligt att använda för alla.

Mallen Pipedrive playbook från Zimple är ett verktyg som är avsett att hjälpa dig att skapa och dokumentera dina egna bästa metoder. Playbooken kommer att hjälpa till både med att skapa praktisk vardagsanvändning och att specificera mer mångsidiga scenarier. Playbooken är också en utmärkt hjälp vid introduktion av nya teammedlemmar. När allt är dokumenterat i en Pipedrive playbook kommer den att stödja det dagliga arbetet med CRM-systemet och är en utmärkt hjälp, särskilt för nyanställda eller de som precis har börjat arbeta med Pipedrive. Det är också ett utmärkt verktyg för att utveckla Pipedrive – att implementera ett CRM är aldrig ett projekt, utan en process.

Det kan kännas lite överväldigande att fylla i playbooken och det är okej! Zimple hjälper din organisation att hitta de bästa metoderna för din speciella arbetsmiljö. Kontakta våra experter om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med din Pipedrive och din playbook.

 
 

Vill du läsa mer om Pipedrive, vilken plan som passar dig eller våra framgångshistorier?

Recommended reading

Vilken prenumerationsplan passar dig?

Pipedrive har flera prenumerationsplaner för olika behov. Det kan vara svårt att veta vad varje plan innehåller bara genom att titta på deras namn. I det här blogginlägget ger vi dig en kort beskrivning av varje plan och vem de passar bäst för.

Read More »