Zimple – Your Pipedrive Partner

Kundberättelser

Great Place to Work Finland implementerade Pipedrive effektivt med hjälp av Zimple

Hösten 2020 stod Great Place to Work Finland inför en utmaning: det gamla CRM-systemet fungerade inte längre på bästa möjliga sätt för organisationen och teamet. Som tidigare Pipedrive-användare visste chefen för SaaS Sales på Great Place to Work, Sini Raininko, att Pipedrive var ett funktionellt och praktiskt CRM-system, så valet av Pipedrive som det nya CRM-systemet var okomplicerat. Det hade dock gått några år sedan Sini använde det senast

Eftersom Pipedrive uppdateras kontinuerligt och nya funktioner läggs till i snabb takt är det bra att involvera en expert i implementeringsprojektet för det nya CRM-systemet. Detta säkerställer att alla systemets fördelar realiseras från första användningen.

“Det var bra att få stöd för implementeringen av Pipedrive, och projektledaren har varit otroligt hjälpsam. Vi har fått bra tips och konkret hjälp med vårt arbete när vi har behövt det”, säger Sini. Det är svårt att utnyttja ett system fullt ut om kunskaperna om vissa egenskaper eller funktioner inte är uppdaterade.

När situationen förtydligats med en expert kunde hela teamet på Great Place to Work med Zimples hjälp omedelbart börja använda Pipedrive på ett effektivt sätt. Sini identifierade projektets främsta fördelar med Zimple som dataöverföring från det tidigare CRM-systemet, samt sparring inom försäljningsprocesser, automatiseringar och rapportering

Överföring av data

Att överföra data från det gamla CRM-systemet till Pipedrive var enkelt med Zimples expertis. Sini säger att Zimples Henriikka Front också har varit ett starkt stöd i frågor som rör dataöverföring, och de har aldrig lämnat någon ensam med att hantera saker i något skede

Även om Pipedrive är ett lättanvänt CRM-system och de egna instruktionerna är mycket omfattande, ansågs personlig hjälp och support vara ovärderligt. Det är skönt att veta att stödet alltid finns nära och snabbt tillgängligt.

Aktiv sparring och support

Projektet initierades utifrån kundens behov, och Great Place to Work-teamet hade redan i förväg funderat mycket på behov och önskemål.

Ett detaljerat och noggrant grundarbete är en förutsättning för att CRM-systemet ska kunna stödja organisationens dagliga verksamhet, mål och önskemål och för att CRM ska kunna växa tillsammans med organisationen. Tack vare det väl utförda grundarbetet var det enkelt att börja bygga en fungerande enhet med Zimples team.

“När det gäller mitt arbete har det varit till stor hjälp att Henriikka och Juho har varit involverade. Vi har alltid kunnat be om hjälp och ibland om sparring. Ibland har vi fått tips som “Du borde göra på det här sättet, eller har du tänkt på det där”. Jag hade nog kunnat göra det själv, men några hårstrån hade dragits ut i processen”, skrattar Sini.

Att få hjälp och råd har helt klart sparat tid för verkligt, produktivt arbete istället för att krångla med systemet.

Sini nämnde också aktiv utmaning, som var mycket användbart för slutresultatet: Zimples experter utmanade modigt kundens egna åsikter och tillförde på så sätt ett värdefullt perspektiv till projektet.

När du genomför projektet med Zimple Professional har du tillgång till support som känner till din specifika miljö, automatiseringar och komplikationer. Det går alltid att hitta någon form av hjälp även genom att googla, men Google ger sannolikt inte svar på dina egna skräddarsydda processer eller specialiteter som finns i Great Place to Work’s Pipedrive.

Supporten är alltid personlig och våra experter känner till din Pipedrive.

Automatiseringar

Redan från början av projektet lades stor vikt vid att automatiseringar skulle fungera tillsammans. Hur ska automatiseringar byggas i Pipedrive för att på bästa sätt stödja teamets dagliga verksamhet? Stora enheter bör inte göras på en gång utan byggas upp av mindre delar. Här ansågs hjälpen från Zimple vara mycket användbar eftersom det skulle ha gjort enheten för stor och komplex på en gång om man hade gjort det själv.

Tack vare automatiseringen går kundrelationerna smidigt framåt i pipelinen. Påminnelser och automatisering av enkla och små rutinuppgifter som lätt blir liggande, underlättar det dagliga arbetet för Great Place to Work-teamet. Med specialbyggda pipelines kan hela teamet hålla koll på i vilket skede varje kundrelation, undersökning eller projekt befinner sig

Pipedrive fungerar bra inte bara som ett verktyg för försäljning och hantering av kundrelationer utan även som ett lättviktigt projekthanteringsverktyg.

Rapportering

GPTW-teamets vardag består också av en hel del rapportering, som tidigare huvudsakligen gjordes med hjälp av Excel. Eftersom alla nödvändiga rapporter inte kunde köras från det tidigare CRM-systemet fick Pipedrives olika rapporteringsalternativ mycket beröm av Sini.

Att skapa och dela rapporter med Pipedrive är superenkelt, enligt Sini, vilket snabbar upp rapporteringen och gör den mer transparent. I korthet: “Förenklar vardagen.”

Särskilt funktionen i Pipedrive som gör det enkelt att dela rapportmallar via länkar, har underlättat det dagliga arbetet. Rapporteringsalternativen är mångsidiga och omfattar flera funktioner.

“Det är dock viktigt att vara medveten om exakt vad du vill rapportera och vilken information du vill ha ut av rapporten”, säger Sini. Att förstå logiken i olika datafält är avgörande i sammanhanget.

Slutsats

“Med Pipedrive har vi kunnat säkerställa att projekten når målet. Dessutom har vi fått sparringhjälp av Zimple, och ibland är det någon som utmanar oss och frågar om det är värt att göra saker på det här sättet eller om det skulle vara bättre att göra det så här.

Det professionella perspektivet har varit värdefullt, särskilt när det gäller ett CRM-projekt, eftersom saker blir rätt gjorda första gången och vi inte behöver göra om det fem gånger själva. Zimple har varit mycket hjälpsam, och vi har snabbt fått hjälp. Vi har också jobbat mycket tillsammans, så vi har fått hjälp och stöd genom hela processen.”

Sini Raininko, Head of SaaS Sales, Great Place to Work Finland

Är du redo att uppgradera ditt CRM-system?

Recommended reading

No Posts Found